ALSANCAK KURU KAHVECİSİ BAŞVURU FORMU VE GENEL AÇIKLAMALAR

Kişisel veri sahibi ilgili kişilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. maddesinde KVKK’dan doğan hakları yer almaktadır. İlgili kişiler, bu haklara KVKK’nın 11. maddesinden ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ile verilen Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninden ulaşabilirler.

İlgili kişiler Alsancak Kuru Kahvecisi’ne aşağıdaki yöntemlerle başvuru yapabilirler:

• Şahsen başvuru,
• Noter aracılığıyla,
• Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak Alsancak Kuru Kahvecisi’nin kayıtlı elektronik posta adresine e-posta göndererek,
• Alsancak Kuru Kahvecisi’ne daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan e-posta adresinize e-posta göndererek.

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres

Şahsen Yazılı Başvuru Kıbrıs Şehitleri Cad. No: 101, 35220 Konak/İzmir
Noter Kıbrıs Şehitleri Cad. No: 101, 35220 Konak/İzmir
Güvenli Elektronik İmza veya Mobil İmza İle İmzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

Alsancak Kuru Kahvecisi’ne daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden

*Şahsen başvuracak ilgili kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur.
**Başvuru formunun tebligat zarfına veya e-postanın konu kısmına“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Talebi” yazılmasını rica ederiz.

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemlerle ilgili olarak Alsancak Kuru Kahvecisi tarafından ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

İlgili kişi talepleri Alsancak Kuru Kahvecisi tarafından KVKK 13/2 madde uyarınca ilgili kişi talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

I. İlgili kişinin iletişim bilgileri

Ad :
Soyad :
Telefon numarası :
T.C. Kimlik numarası :
E-posta :
Adres :

II. Alsancak Kuru Kahvecisi ile olan ilişkinizi belirtiniz

□ Müşteri
□ Ziyaretçi □ Diğer (lütfen belirtiniz): ……………….
Alsancak Kuru Kahvecisi ile iletişimde olduğunuz birim/departman:
Konu:

□ Eski Çalışan:
□ Çalışılan yıllar: ……………… □ İş Başvurusu/ Özgeçmiş Paylaştım
□ Tarih: ………………

III. KVKK’nın 11. maddesi uyarınca talebinizi aşağıda belirtiniz.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. Alsancak Kuru Kahvecisi tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini belirtiniz.

□ Adresime gönderilmesini istiyorum.
□ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
□ Elden teslim almak istiyorum.
(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname olması gerekmektedir.)

Alsancak Kuru Kahvecisi, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak 3. kişilerle paylaşımının önüne geçilebilmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimliğinizi tevsik edici ek bilgi ve belge talep etme hakkını her zaman saklı tutar.

İşbu başvuru formunda Alsancak Kuru Kahvecisi ile paylaştığım kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, yetkisiz başvuru yapmadığımı, aksi halde söz konusu olabilecek her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluğun tarafıma ait olacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Kişisel Veri Sahibinin
Adı-Soyadı:
Tarih:
İmza:

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Scan the code